Instructeur brevetcardOm je als Master Diver Instructor nog verder te bekwamen in het opleiden van duikers tot op diverse niveau's kan je je opleidingsbevoegdheid verder uitbreiden middels een opleiding tot een Staff Instructor.  

De opleiding tot het hogere kaderniveau wordt verzorgd door de daartoe bevoegde Course Directors van Aquarius Dive Training.
De duur voor beide opleidingen is 4 dagen of 32 uur en wordt afgesloten door een door de Examiner afgenomen examen.
P4273611

 

 

 

 

 

De voorvereisten voor de Staff Instructor opleiding zijn:
       - bezit van het IADS Master Diver Instructor brevet
       - bezit van het IADS Medical Trained Instructor brevet
       - bezit van het Oxygen Provider brevet
       - bezit van 5 IADS specialty’s naar keuze
       - minimaal 6 cursisten te hebben gebrevetteerd op het niveau van 1* Open Water Diver
       - minimaal 4 cursisten te hebben gebrevetteerd op het niveau van 2* Advanced Open water Diver
       - minimaal 8 cursisten te hebben gebrevetteerd verdeeld over 5 verschillende specialty's

 

Bevoegheden:

Een Staff Intructor mag de opleiding tot en met DiveMaster zelfstandig geven en examineren.
Een Staff Instructor mag de opleiding zelfstandig geven en examineren van de specialties waarvan hij als instructor in het bezit is
Een Staff Instructor mag de opleiding tot Open Water Instructor geven maar niet examineren