De op de site getoonde informatie wordt door Aquarius Dive Training met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

Ieder gebruik van de naam en de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafische materiaal, logo's, ontwerpen, geluiden en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, reproduceren, publiceren, distribueren en aanpassen is niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Aquarius Dive Training. Ongeoorloofd gebruik van deze site kan een inbreuk betekenen op auteursrecht, merkenrecht, of andere regel- en wetgeving en is dan ook uitdrukkelijk verboden.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Aquarius Dive Training uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site, nog voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Indien de website verwijzingen bevat naar websites van derden, dan aanvaardt Aquarius Dive Training geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud daarvan.