wereld-van-de-visIn heel Europa was het zaterdag 14 mei open dag vismigratie. Samen met waterschap Hunze en Aa's en de Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe hebben jong en oud kennis gemaakt met de wereld van de vissen. Dit gebeurde op de locatie in Roden en Rolde.

Bij schoon en gezond water hoort ook een gezonde visstand. Die ontstaat als de leefgebieden van de vissen goed en bereikbaar zijn. Sommige vissen zwemmen vanuit de zee, via Groningen naar de Drentse beken om daar te paaien of te groeien.  Dat wordt vismigratie genoemd. Voorbeelden van migrerende vissen zijn de paling, rivierprik of de driedoornige stekelbaars.

 

 

Na vier maanden alleen buiten duiken zal in oktober de zwembadperiode voor ons aanbreken. We gaan op de woensdag- en vrijdagavond weer het zwembad in maar blijven op de zondagochtend buiten duiken. Dit bied aspirantduikers de mogelijkheid om in het warme zwembad kennis te maken met de duiksport en zich in te schrijven voor de cursus Open Water Diver. Heb je al een duikbrevet bespreek dan de mogelijkheden voor het volgen  van een  vervolgduikopleiding of ga je kennis en vaardigheden vergroten met een specialty.

 

P3241759-webOp woensdag 13 april organiseerde Aquarius Dive Training in samenwerking met Ubbo Emmius Scholengemeenschap uit Winschoten de UBBO EMMIUS DIVE EXPERIENCE in zwembad  "De Watertoren` in Winschoten 

Op 1 mei met een grote groep duikers een bezoek gebracht aan Diergaarde Bleidorp in Rotterdam. Die zondag kregen we een uitgebreide rondleiding achter de schermen van het zeeaquarium. De aan de groep toegevoegde gids vertelde ons de in's en out's van het zeeaquarium. Dat het complex op een dusdanige wijze was samengesteld dat het de reis van Darwin naspeelde. De reis begon vanaf de rotsformaties van Schotland en vervolgde via diverse continenten en eindigde in de kelpwateren van Californië.

PC080224-webGedurende 4 woensdagen in december 2011 met de jeugd van diverse scholen van Winschoten gesnorkeld en met perslucht gedoken. Deze dagen werden georganiseerd door het Huis voor de Sport Groningen.
Het Huis voor de Sport Groningen geeft op verschillende manieren invulling aan sportstimulering. Aquarius Dive Trianing werd door het Huis voor de Sport Groningen gevraagd of zij ook aan een manier van invulling wilden meewerken en wel door het geven van een snorkelcursus. Aan dit verzoek hebben wij met veel plezier voldaan en het snorkelen uitgebreidt met een extra duik met perslucht.