Opsporing & Markering
Wie heeft er niet ooit van gedroomd om een schat te vinden en het te markeren en te bergen. De kans dat je dit overkomt is natuurlijk niet zo groot maar dat neemt niet weg dat je je wel kan voorbereiden op die grote dag.

De specialtie "Search en Recovery Diver" (Opsporen & Markeren) laat je de belangrijkste aspecten zien van het opsporings-, markering- en bergingstechniek zoals de planning en de organisatie rondom die duiken.
Daarnaast wordt er onderricht gegeven in het zwemmen van zoekpatronen en het toepassen van extra materialen die voor een markering en berging nodig zijn.
markering decoboei

Omdat het opsporen, markeren en bergen niet een allerdagelijkse activiteit is wordt er extra aandacht besteed aan de veiligheid zoals noodprocedures en het omgaan met problemen die tijdens het opsporen, markeren en bergen kunnen voordoen.

Een succesvolle opsporing, markering en berging valt en staat bij een goede organisatie en planning.

Minimale vereisten: 2* Advanced Open Water Diver.